Αυξήστε την οργανική επισκεψιμότητα και τις πωλήσεις σας!

Ο όρος SEO, συντομογραφία του “Search Engine Optimization”, περιγράφει τη διαδικασία βελτιστοποίησης της ιστοσελίδας σας, με στόχο την προσέλκυση επισκεψιμότητας μέσω των «οργανικών» (organic) ή «δωρεάν» (free) αποτελεσμάτων αναζήτησης σε μηχανές αναζήτησης, όπως η Google.

On-site SEO

Το On-Site SEO ή On-Page SEO περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν εντός της σελίδας,
ώστε αυτή να ανέβει στις πρώτες θέσεις των μηχανών αναζήτησης.

SEO Ανάλυση ιστοσελίδας

Ανάλυση Ιστοσελίδας

Αρχικά αναλύουμε την ιστοσελίδα σας, ερευνούμε τον ανταγωνισμό και με εξειδικευμένα εργαλεία επιλέγουμε τις λέξεις ή φράσεις κλειδιά πάνω στις οποίες θα χτίσουμε τη στρατηγική μας. Επιδίωξή μας είναι κάθε φορά που κάποιος κάνει μία αναζήτηση που περιλαμβάνει τους όρους στους οποίους έχουμε στοχεύσει, η ιστοσελίδα σας να βρίσκεται μεταξύ των πρώτων αποτελεσμάτων που θα επιστρέψει η μηχανή αναζήτησης, π.χ. η Google.

On Page SEO - Βελτιστοποίηση Περιεχομένου

Βελτιστοποίηση Περιεχομένου

Εάν έχετε αναθέσει την κειμενογράφηση της ιστοσελίδας σας σε εμάς, τότε το περιεχόμενό σας πληρεί ήδη όλες τις προδιαγραφές. Διαφορετικά, προχωρούμε στη βελτιστοποίησή του. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναδόμηση των κειμένων και των τίτλων με ενσωμάτωση των λέξεων ή φράσεων κλειδιών στη σωστή αναλογία και στα κατάλληλα σημεία, προσθήκη μεσότιτλων, συνδέσμων (links) και anchor texts, εμπλουτισμό με φωτογραφίες και πολυμέσα που εμπεριέχουν επίσης τις «λέξεις – κλειδιά», και άλλες λεπτομέρειες.

On Page SEO - Βελτιστοποίηση Περιεχομένου
Τεχνικό SEO

Τεχνικό SEO

Κάθε ιστοσελίδα αποτελείται από έναν κώδικα html, ο οποίος δεν είναι ορατός στους επισκέπτες, αλλά αναγνωρίζεται από τις μηχανές αναζήτησης. Πρώτα απ' όλα, ο πυρήνας του κώδικα θα πρέπει να είναι άρτιος, καθαρός και γρήγορος. Στη διαδικασία βελτιστοποίησής του για τις μηχανές αναζήτησης δημιουργούμε meta tags, open graph tags, rich snippets και sitemap, ενώ εγκαθιστούμε τα Webmaster Tools της Google και άλλα εργαλεία που μας βοηθούν να τελειοποιήσουμε το αποτέλεσμα.

Άλλοι σημαντικοί παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην κατάταξη της ιστοσελίδας σας είναι ο ανταποκρινόμενος σχεδιασμός (responsive design), ώστε να διασφαλιστεί η συμβατότητα με smartphones και tablets, καθώς και η ταχύτητα απόκρισης. Για το τελευταίο, εκτός από την αρχιτεκτονική και την αρτιότητα του κώδικα της σελίδας, απαιτείται ένας γρήγορος server και η χρήση CDN (Content Delivery Network). H Google επιβραβεύει επίσης τη χρήση ασφαλούς πρωτοκόλλου (https), ακόμα κι αν η ιστοσελίδα σας δεν είναι e-shop.

Εάν η ιστοσελίδα σας έχει κατασκευαστεί από εμάς, ακολουθεί ήδη όλες τις βέλτιστες πρακτικές, ενώ οι server μας στους οποίους φιλοξενείται καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές (ταχύτητα, δωρεάν cdn και https κλπ).

Ας δημιουργήσουμε
τη νέα ιστοσελίδα σας!