Η 360° Points of View είναι μία ελληνική εταιρεία που προσφέρει σύγχρονες λύσεις προβολής, με εξειδίκευση στις διαδραστικές 3D / 360° Εικονικές Περιηγήσεις και την Εικονική Πραγματικότητα. Στον ιστότοπό της παρουσιάζονται αναλυτικά οι τεχνολογίες αιχμής που χρησιμοποιεί, καθώς και οι πρωτοποριακές υπηρεσίες που παρέχει σε όλη την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη.

Πληροφορίες Έργου