Μία γεύση από τη δουλειά μας

Στην επιλογή της εταιρείας που θα εμπειστευθείτε για το σχεδιασμό και την κατασκευή της εταιρικής ιστοσελίδας ή του eshop σας, είναι σημαντικό να έχετε μία εικόνα από έργα που έχει ήδη υλοποιήσει, την αισθητική, τη λειτουργικότητα και την τεχνική αρτιότητά τους. Στα 18 και πλέον χρόνια που δραστηριοποιείται, η ISTODATA έχει δημιουργήσει εκατοντάδες ιστότοπους. Παρακάτω θα βρείτε ορισμένα ενδεικτικά έργα μας, αντιπροσωπευτικά διαφόρων κλάδων και αντικειμένων.

Red Box Days2021-10-05T14:05:18+03:00
Pikounis Tools ink-wrapper" href="https://www.istodata.com/portfolio-items/my-roots-natural-be inlabel="Οδοντική Φροντίδα">
41:59-589">
Red Box Days2021-10-05T13:59:28+03:00
20fill-opacity%3D%220%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E" data-orig-src="httpdermo> 2ta.com/wp-content/uploads/bysofikokkori.png?x78395" data-srcsedermo> 2.istodata.com/wp-content/uploads/bysofikokkori-200x147.png 200dermo> 2.istodata.com/wp-content/uploads/bysofikokkori-400x295.png 400dermo> ppe://www.istodata.com/wp-content/uploads/redboxdays-600x442.jpg 600w, https://www.istodata.com/wp-content/uploads/redboxdays-800x589.jpg 800w, https://www.istodata.com/wp-content/uploads/redbdermo> /stDermo3" classauto" />
ppet-hidden"70%20
Pikounis Tools 2306nk-wrapper" href="https://www.istodata.com/portfolio-items/my-roots-natural-b2306n-view/" aria-label="360° Points Of View">
MY ROOTS Natural Beauty2021-10-05T13:56:57+03:00
2021-10-05T70%200%20950%20700%27%3E%3Crect%20width%3D%27950%27%20heiepoen00%27%20fill-opacity%3D%220%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E" data-orig-srcepoen0ww.istodata.com/wp-content/uploads/redboxdays.jpg?x78395" dataepoen0tps://www.istodata.com/wp-content/uploads/redboxdays-200x147.jepoen0tps://www.istodata.com/wp-content/uploads/redboxdays-400x295.jepoen">20://www.istodata.com/wp-content/uploads/redboxdays-600x442.jpg 600w, https://www.istodata.com/wp-content/uploads/redboxdays-800x589.jpg 800w, https://www.istodata.com/wp-content/uploads/redbepoen/st-λλην Οδνωση Επιχειρήσεωms/sργtemsωmέν ς Εσκήσης"fauto" />
Σαν Σήμερα .gr2021-10-05T13:56:57+03:00
2021-10-05T70%200%20950%20700%27%3E%3Crect%20width%3D%27950%27%20heibonbonstudio00%27%20fill-opacity%3D%220%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E" data-orig-srcbonbonstudio0ww.istodata.com/wp-content/uploads/redboxdays.jpg?x78395" databonbonstudio0tps://www.istodata.com/wp-content/uploads/redboxdays-200x147.jbonbonstudio0tps://www.istodata.com/wp-content/uploads/redboxdays-400x295.jbonbonstudio">20://www.istodata.com/wp-content/uploads/redboxdays-600x442.jpg 600w, https://www.istodata.com/wp-content/uploads/redboxdays-800x589.jpg 800w, https://www.istodata.com/wp-content/uploads/redbbon-bon-studio/-17onbon Studio"fauto" />
2021-10-05T70%20 -05T70%20
Salon Proactive <97link-wrapper" href="https://www.istodata.com/portfolio-items/german-oncology-cente97lms/mosaique-gr/" aria-label="MOSAÏQUE">
MOSAÏQUE2021-10-05T13:56:57+03:00
2021-10-05T70%200%20950%20700%27%3E%3Crect%20width%3D%27950%27%20hei dat-your-smils00%27%20fill-opacity%3D%220%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E" data-orig-src dat-your-smils0ww.istodata.com/wp-content/uploads/redboxdays.jpg?x78395" data dat-your-smils0tps://www.istodata.com/wp-content/uploads/redboxdays-200x147.j dat-your-smils0tps://www.istodata.com/wp-content/uploads/redboxdays-400x295.j dat-your-smils">20://www.istodata.com/wp-content/uploads/redboxdays-600x442.jpg 600w, https://www.istodata.com/wp-content/uploads/redboxdays-800x589.jpg 800w, https://www.istodata.com/wp-content/uploads/redb dat-your-smils/-1Ldat Your Smilsioauto" />
Σαν Σήμερα .gr2021-10-05T13:56:57+03:00
2021-10-05T70%200%20950%20700%27%3E%3Crect%20width%3D%27950%27%20heivyxantinhretechnen00%27%20fill-opacity%3D%220%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E" data-orig-srcvyxantinhretechnen0ww.istodata.com/wp-content/uploads/redboxdays.jpg?x78395" datavyxantinhretechnen0tps://www.istodata.com/wp-content/uploads/redboxdays-200x147.jvyxantinhretechnen0tps://www.istodata.com/wp-content/uploads/redboxdays-400x295.jvyxantinhretechnen">20://www.istodata.com/wp-content/uploads/redboxdays-600x442.jpg 600w, https://www.istodata.com/wp-content/uploads/redboxdays-800x589.jpg 800w, https://www.istodata.com/wp-content/uploads/redbvyzantinhrtechnen0 950w"καδημή Βυζtems ώms/sεχ ώms/“Ἁγ /sanφ ”ioauto" />
Οδοντική Φροντίδα2021-10-05T13:56:57+03:00
2021-10-05T70%200%20950%20700%27%3E%3Crect%20width%3D%27950%27%20heieco c00%27%20fill-opacity%3D%220%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E" data-orig-srceco c0ww.istodata.com/wp-content/uploads/redboxdays.jpg?x78395" dataeco c0tps://www.istodata.com/wp-content/uploads/redboxdays-200x147.jeco c0tps://www.istodata.com/wp-content/uploads/redboxdays-400x295.jeco c">20://www.istodata.com/wp-content/uploads/redboxdays-600x442.jpg 600w, https://www.istodata.com/wp-content/uploads/redboxdays-800x589.jpg 800w, https://www.istodata.com/wp-content/uploads/redbeco c/st-57 οtemstemύ λωση Α.Ε.ioauto" />
MOSAÏQUE2021-10-05T13:56:57+03:00
2021-10-05T70%200%20950%20700%27%3E%3Crect%20width%3D%27950%27%20heivsvgacoinasifno=00%27%20fill-opacity%3D%220%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E" data-orig-srcvsvgacoinasifno=0ww.istodata.com/wp-content/uploads/redboxdays.jpg?x78395" datavsvgacoinasifno=0tps://www.istodata.com/wp-content/uploads/redboxdays-200x147.jvsvgacoinasifno=0tps://www.istodata.com/wp-content/uploads/redboxdays-400x295.jvsvgacoinasifno=">20://www.istodata.com/wp-content/uploads/redboxdays-600x442.jpg 600w, https://www.istodata.com/wp-content/uploads/redboxdays-800x589.jpg 800w, https://www.istodata.com/wp-content/uploads/redbvsvga-coina-sifno=/-1Vsvga Coina Sifno="fauto" />
Οδοντική Φροντίδα2021-10-05T13:56:57+03:00
2021-10-05T70%200%20950%20700%27%3E%3Crect%20width%3D%27950%27%20heikepsy00%27%20fill-opacity%3D%220%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E" data-orig-srckepsy0ww.istodata.com/wp-content/uploads/redboxdays.jpg?x78395" datakepsy0tps://www.istodata.com/wp-content/uploads/redboxdays-200x147.jkepsy0tps://www.istodata.com/wp-content/uploads/redboxdays-400x295.jkepsy">20://www.istodata.com/wp-content/uploads/redboxdays-600x442.jpg 600w, https://www.istodata.com/wp-content/uploads/redboxdays-800x589.jpg 800w, https://www.istodata.com/wp-content/uploads/redbkepsy/st-έντν Ψυχοθενπεής Ατμου και tid οtέν d ς"fauto" /> ="fclass
ar:both;" 4> fzyla c nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnni 4> ="fusionusionnnnnnnnnnnnnnnilass="fusion-rollotalumn y-rolg-4 y-romd-4 y-rosm-4wp-content li li li li li li li /ul 4> lass
ar:both;" 4> fzyla c nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnni 4> ="fusionusionnnnnnnnnnnnnnnilass="fusion-rollotalumn li _data pag>idata-1404 currt="_pag>_data 0st-ν εd ά ργte"fau li li ge-wr_typ> 0 0 li /ul 4> lass
ar:both;" 4> fzyla c
float:lefv; margin-r e ri
float:lefv; margin:7px 20px 10px 0; wp-pg130pxich-snippet-hidden">MOSAÏQUE 4> lass