Δήλωση Εχεμύθειας

Δήλωση Εχεμύθειας2018-05-11T09:13:40+00:00

Πριν ξεκινήσουμε

Η παρούσα δήλωση (Δήλωση Εχεμύθειας) ισχύει για προσωπικές πληροφορίες που τηρούνται από μέλη του Ομίλου ISTODATA, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, ως κατωτέρω περιγράφεται. Η δήλωση αυτή επεξηγεί ποιες πληροφορίες συλλέγουμε σχετικά με εσάς, πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, με ποιον θα τις μοιραστούμε, τις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα τις μοιραστούμε και ποια στάδια θα ακολουθήσουμε για να διασφαλίσουμε ότι αυτές παραμένουν ιδιωτικές και ασφαλείς. Η δήλωση αυτή εξακολουθεί και ισχύει ακόμα κι αν η σύμβασή σας για προϊόντα και υπηρεσίες με εμάς λήξει.

Η παρούσα Δήλωση Εχεμύθειας καλύπτει οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες τις οποίες τηρείτε με εμάς. Ορισμένες φορές ίσως χρειαστεί να σας παρέχουμε ξεχωριστές ή περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτή η πληροφόρηση θα ισχύει. Επίσης, εάν διατηρείτε συναλλακτική σχέση με άλλα τμήματα του Ομίλου ISTODATA (π.χ. Medical Channel, Σαν Σήμερα .gr), θα σας παρέχουν ξεχωριστά πληροφορίες, όπου απαιτείται.

Κάποιοι από τους συνδέσμους στις ιστοσελίδες μας οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες της ISTODATA ή μη, με τις δικές τους δηλώσεις εχεμύθειας, οι οποίες ενδέχεται να είναι διαφορετικές από την παρούσα ειδοποίηση. Θα πρέπει να βεβαιώνετε ότι είστε ικανοποιημένοι με τις δηλώσεις εχεμύθειας αυτών, όταν χρησιμοποιείτε εκείνες τις ιστοσελίδες.

Όπου έχουμε αναφέρει «εσείς» ή «σας», αυτό σημαίνει εσάς, οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο λογαριασμό σας, οποιοσδήποτε συναλλάσσεται μαζί μας για λογαριασμό σας (π.χ. διαχειριστές ή εκτελεστές, πληρεξούσιοι δικηγόροι δυνάμει πληρεξουσίου) και άλλα σχετιζόμενα πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων εξουσιοδοτημένων υπογραφόντων, εταίρων, μελών και διαχειριστών).

Όπου αναφέρουμε «εμείς» αυτό σημαίνει εταιρείες του ομίλου ISTODATA, οι οποίες ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε

Θα συλλέγουμε τις πληροφορίες σας μόνο σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και τη νομοθεσία. Μπορεί να τις συλλέγουμε από ένα εύρος πηγών και μπορεί να σχετίζονται με οποιοδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας που αιτείστε, τηρείτε ή τηρούσατε στο παρελθόν. Επίσης, μπορεί να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικές με εσάς όταν συναλλάσσεστε μαζί μας, π.χ. όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας ή τους εναλλακτικούς διαύλους επικοινωνίας μας, μας καλείτε ή επισκέπτεστε οποιοδήποτε από τα υποκαταστήματά μας, ή ρωτάτε για οποιοδήποτε από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Κάποιες πληροφορίες χορηγούνται απευθείας από εσάς. Είναι δυνατό επίσης να χορηγούνται από τον οικονομικό σας σύμβουλο, εμπορικό αντιπρόσωπο ή από άλλες πηγές από τις οποίες μας έχετε ζητήσει να λάβουμε πληροφορίες. Ίσως λάβουμε κάποιες από αυτές από δημοσίως διαθέσιμες πηγές.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε, μπορεί να περιλαμβάνουν:

Πληροφορίες που εσείς μας παρέχετε, π.χ.:

 • προσωπικά στοιχεία, π.χ. όνομα, προηγούμενα ονόματα, φύλο, ημερομηνία και τόπο γέννησης,
 • στοιχεία επικοινωνίας, π.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας,
 • πληροφορίες σχετικές με την επιχείρησή σας, π.χ. επωνυμία, δραστηριότητα, ΑΦΜ, ΔΟΥ,
 • έρευνα αγοράς, π.χ. πληροφορίες και γνώμες, οι οποίες εκφράζονται όταν συμμετέχετε σε έρευνα αγοράς,
 • δεδομένα σύνδεσης και εγγραφής χρήστη, π.χ. πιστοποιημένα στοιχεία σύνδεσης στη Διεπαφή Πελατών, για τηλεφωνική και διαδικτυακή/ηλεκτρονική υποστήριξη και εφαρμογές μέσω κινητού τηλεφώνου,
 • άλλες  πληροφορίες σχετικά με εσάς, τις οποίες μας παρέχετε συμπληρώνοντας έντυπα ή επικοινωνώντας μαζί μας, είτε με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διαδικτυακά ή διαφορετικά.

Πληροφορίες που συλλέγουμε ή δημιουργούμε σχετικά με εσάς, π.χ.:

 • τις πληροφορίες σχετικές με τη συναλλακτική σχέση με εμάς, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και υπηρεσιών που τηρείτε, τους εναλλακτικούς διαύλους που χρησιμοποιείτε και τους τρόπους με τους οποίους συναλλάσσεστε  μαζί μας, τη δυνατότητα σας να λαμβάνετε και να διαχειρίζεσθε την πίστωσή σας, το ιστορικό πληρωμών σας, αρχεία συναλλαγών, αγορές διαπραγματεύσεων, πληρωμές στο λογαριασμό σας συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών αναφορικά με παράπονα  και διαφορές,
 • πληροφορίες τις οποίες χρησιμοποιούμε για να σας αναγνωρίσουμε και ταυτοποιήσουμε, π.χ. την υπογραφή σας και τις βιομετρικές σας πληροφορίες, όπως η φωνή σας για φωνητική ταυτοποίηση, επιπρόσθετες πληροφορίες τις οποίες λαμβάνουμε από εξωτερικές πηγές, τις οποίες χρειαζόμαστε για σκοπούς συμμόρφωσης,
 • άλλες πληροφορίες ταυτοποίησης, όπως διεύθυνση IP, Paypal ID, δημόσια κλειδιά SSH ή Oauth tokens για εξωτερικές υπηρεσίες,
 • γεωγραφικές πληροφορίες, π.χ. σχετικά με το πού είναι τοποθετημένες οι οθόνες του Medical Channel χρησιμοποιείτε,
 • πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε έγγραφα των πελατών, π.χ. απόδειξη συμβουλής που τυχόν σας έχουμε παράσχει,
 • πληροφορίες εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ) και πωλήσεων, π.χ. λεπτομέρειες των υπηρεσιών που λαμβάνετε και τις προτιμήσεις σας,
 • cookies και παρόμοιες τεχνολογίες τις οποίες χρησιμοποιούμε για να σας αναγνωρίζουμε, να μας υπενθυμίζουν τις προτιμήσεις σας και να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο το οποίο σας παρέχουμε – η πολιτική μας για τα cookies περιέχει περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies και μπορεί να βρεθεί στο www.istodata.com/tos,
 • αρχεία αλληλογραφίας και άλλων επικοινωνιών μεταξύ μας, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ζωντανής συνομιλίας, άμεσων μηνυμάτων και επικοινωνιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
 • πληροφορίες τις οποίες χρειαζόμαστε για να εκπληρώνουμε τις κανονιστικές μας υποχρεώσεις, π.χ. πληροφορίες σχετικές με στοιχεία συναλλαγών, με τον εντοπισμό οποιασδήποτε ύποπτης και ασυνήθιστης δραστηριότητας και πληροφορίας σχετικά με συνδεδεμένα με εσάς μέρη ή με αυτές τις δραστηριότητες.

Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας

Θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας μόνο είτε όταν έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή έχουμε άλλο νόμιμο λόγο για τη χρήση αυτών.

Αυτοί οι λόγοι περιλαμβάνουν περιπτώσεις που:

 • είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες για την εκτέλεση σύμβασης μαζί σας,
 • είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες για να συμμορφωθούμε με μια έννομη υποχρέωση,
 • είναι απαραίτητο να στοιχειοθετήσουμε, ασκήσουμε ή υποστηρίξουμε τα έννομα συμφέροντά μας,
 • θεωρούμε ότι η χρήση των πληροφοριών σας όπως περιγράφονται είναι προς το δημόσιο συμφέρον.

Οι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας περιλαμβάνουν:

 • να παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,
 • να εκτελούμε τις οδηγίες σας,
 • να διαχειριζόμαστε τη σχέση μας μαζί σας – συμπεριλαμβανομένης (εκτός αν μας δηλώσετε διαφορετικά) της ενημέρωσης σας για προϊόντα και υπηρεσίες, οι οποίες θεωρούμε ότι σας αφορούν,
 • να κατανοούμε πώς χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες σας,
 • έρευνα και επίλυση παραπόνων,
 • εφαρμογή βελτίωσης προϊόντων και υπηρεσιών,
 • αναλύσεις δεδομένων για να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις συνθήκες και τις προτιμήσεις σας, ώστε να διασφαλίζουμε ότι μπορούμε να σας παρέχουμε τη βέλτιστη συμβουλή και να σας παρέχουμε μία εξατομικευμένη υπηρεσία,
 • να προστατεύουμε τα έννομα δικαιώματα και να συμμορφωνόμαστε με τις έννομες υποχρεώσεις μας,
 • σκοπούς ανάπτυξης και σχεδιασμού συστήματος ή προϊόντων, ασφάλειας, ελέγχου και διοικητικούς/διαχειριστικούς σκοπούς,
 • είσπραξη ποσών που οφείλετε.

Εντοπισμός ή καταγραφή όσων λέτε ή πράττετε

Για να σας βοηθήσουμε να είστε ασφαλής, μπορούμε να καταγράφουμε λεπτομέρειες των επαφών σας μαζί μας. Μπορεί να καταγράφουμε και να τηρούμε τις συνομιλίες που έχετε μαζί μας – συμπεριλαμβανομένων τηλεφωνικών κλήσεων, προσωπικών συναντήσεων, επιστολών, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ζωντανών συζητήσεων (live chats), συνομιλιών μέσω βίντεο (video chats) και οποιωνδήποτε άλλων τύπων επικοινωνίας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις καταγραφές για να ελέγξουμε τις οδηγίες σας προς εμάς, να αξιολογήσουμε, αναλύσουμε και βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας ή να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό μας. Μπορούμε επίσης να συλλέξουμε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επικοινωνίες, π.χ. τηλεφωνικούς αριθμούς από τους οποίους μας καλείτε και πληροφορίες για τις συσκευές ή το λογισμικό που χρησιμοποιείτε.

Εμπορική προώθηση (μάρκετινγκ) και έρευνα αγοράς

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να σας παρέχουμε λεπτομέρειες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ISTODATA, και επίσης προϊόντα και υπηρεσίες από τους συνεργάτες μας και άλλα σχετικά τρίτα μέρη. Μπορούμε να σας στέλνουμε μηνύματα εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ) μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, μηνυμάτων κειμένου ή ασφαλών μηνυμάτων. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη επί του πώς λαμβάνετε μηνύματα εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ) ή να επιλέξετε να σταματήσετε να τα λαμβάνετε ανά πάσα στιγμή. Για να κάνετε αυτή την αλλαγή, συνδεθείτε στη Διεπαφή Πελατών και ρυθμίστε αναλόγως τις επιλογές επικοινωνίας στο λογαριασμό σας.

Αν μας ζητήσετε να μην σας αποστέλλουμε εμπορικές προωθήσεις (μάρκετινγκ), μπορεί να χρειαστούμε μια σύντομη χρονική περίοδο για να ενημερώσουμε τα συστήματά μας και τα αρχεία μας, ώστε να ανταποκρίνονται στο αίτημά σας, κατά τη διάρκεια του οποίου ενδέχεται να συνεχίσετε να λαμβάνετε μηνύματα εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ). Ακόμα και αν μας ζητήσετε να μην σας αποστέλλουμε μηνύματα εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ), θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να σας παρέχουμε σημαντικές πληροφορίες ή αν χρειάζεται να σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις κανονιστικές μας υποχρεώσεις.

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για έρευνα αγοράς και για να αναγνωρίσουμε τις τάσεις. Εταιρίες έρευνας αγοράς που ενεργούν για λογαριασμό μας μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μεθόδων επικοινωνίας για να σας προσκαλέσουν να συμμετάσχετε στην έρευνα. Δεν θα σας προσκαλέσουμε να λάβετε μέρος στην έρευνα χρησιμοποιώντας μία μέθοδο επικοινωνίας την οποία μας έχετε ζητήσει να μην χρησιμοποιούμε. Οποιεσδήποτε απαντήσεις παρέχετε ενώ συμμετέχετε στην έρευνα αγοράς θα μας αναφέρονται ανώνυμα, εκτός κι αν μας παρέχετε την άδεια να μοιραζόμαστε τα στοιχεία σας.

Με ποιον ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας

Μπορεί να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με άλλους, όπου αυτό είναι νόμιμο, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όταν εμείς ή εκείνοι:

 • χρειάζεται να το πράξουμε/πράξουν για να σας προσφέρουμε/προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες που έχετε ζητήσει,
 • έχουμε/έχουν δημόσιο ή έννομο καθήκον να το πράξουμε/πράξουν π.χ. για να συμβάλλουμε/συμβάλλουν στον εντοπισμό και την πρόληψη της απάτης και του οικονομικού εγκλήματος,
 • χρειάζεται σε σχέση με την υποβολή αναφορών κανονιστικής συμμόρφωσης, δικαστική προσφυγή ή διεκδίκηση ή υπεράσπιση νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων,
 • έχουμε/έχουν έννομο επιχειρηματικό λόγο για να το πράξουμε/πράξουν π.χ. για να διαχειριστούμε/διαχειριστούν κίνδυνο, να επαληθεύσουμε/επαληθεύσουν την ταυτότητά σας, να διευκολύνουμε/ουν άλλη εταιρεία να σας παρέχει τις υπηρεσίες τις οποίες έχετε ζητήσει, ή έχουμε/έχουν ζητήσει την άδειά σας για να μοιραστούμε/μοιραστούν αυτές τις πληροφορίες και έχετε συμφωνήσει.

Μπορούμε να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας γι’ αυτούς τους σκοπούς με άλλους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

 • άλλες εταιρείες του ομίλου της ISTODATA και οποιουσδήποτε υπεργολάβους, αντιπροσώπους ή παρόχους υπηρεσιών που εργάζονται για εμάς ή παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς ή σε άλλες εταιρείες του ομίλου της ISTODATA (συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των υπεργολάβων, των διευθυντών και των υπαλλήλων τους),
 • χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, φορολογικές αρχές, εμπορικές ενώσεις, πάροχοι υπηρεσιών πληρωμής,
 • οποιοιδήποτε εμπορικοί αντιπρόσωποι που σας συστήνουν σε εμάς ή συνεργάζονται μαζί μας για λογαριασμό σας,
 • οποιαδήποτε οντότητα που έχει συμφέρον επί των προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχουμε σε εσάς,
 • οποιαδήποτε πρόσωπα ή εταιρείες όπου απαιτείται, σε σχέση με επικείμενη ή τρέχουσα εταιρική αναδιάρθρωση, συγχώνευση, πρόσκτηση ή εξαγορά, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μεταβίβασης ή πιθανής μεταβίβασης οποιουδήποτε εκ των δικαιωμάτων μας  ή των καθηκόντων μας, δυνάμει της σύμβασής μας μαζί σας,
 • όργανα επιβολής του νόμου, δημόσιοι κυβερνητικοί φορείς, δικαστήρια, φορείς επίλυσης διαφορών, εποπτικοί και ρυθμιστικοί φορείς μας, ελεγκτές μας και κάθε μέρος το οποίο έχει διορισθεί ή το οποίο έχει ζητηθεί, από τους εποπτικούς και ρυθμιστικούς μας φορείς να διεξάγει έρευνες ή ελέγχους επί των δραστηριοτήτων μας,
 • άλλα μέρη εμπλεκόμενα σε διενέξεις, συμπεριλαμβανομένων αμφισβητούμενων συναλλαγών,
 • φορείς πρόληψης της απάτης, που επίσης θα χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες για την πρόληψη και τον εντοπισμό  της απάτης και άλλου οικονομικού εγκλήματος και για να επαληθεύσουν την ταυτότητά σας,
 • οποιοσδήποτε ο οποίος παρέχει οδηγίες ή διαχειρίζεται οποιονδήποτε από τους λογαριασμούς, προϊόντα ή υπηρεσίες εξ’ ονόματός σας,
 • οποιοσδήποτε άλλος ο οποίος μας έχει υποδειχθεί να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας είτε από εσά ή οποιονδήποτε άλλο ο οποίος παρέχει οδηγίες ή διαχειρίζεται οποιονδήποτε από τους λογαριασμούς προϊόντα ή υπηρεσίες εξ’ ονόματός σας,
 • ο/οι πάροχος (-οι) επεξεργασίας καρτών για να διενεργεί/ούν ελέγχους πίστωσης ή απάτης και να επεξεργάζεται/ονται τις πληρωμές σας.

Κοινή χρήση συγκεντρωτικών ή ανωνυμοποιημένων πληροφοριών

Μπορεί να μοιραστούμε συγκεντρωτικές ή ανωνυμοποιημένες πληροφορίες εντός κι εκτός του Ομίλου της ISTODATA με συνεργάτες, όπως ερευνητικές ομάδες ή διαφημιστές. Δεν θα μπορείτε να ταυτοποιηθείτε από αυτές τις πληροφορίες.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρούμε τις πληροφορίες σας

Διακρατούμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με την πολιτική μας περί της τήρησης δεδομένων. Για παράδειγμα, θα τηρούμε τα βασικά σας δεδομένα για ένα ελάχιστο διάστημα πέντε ετών από τη λήξη της σχέσης μας μαζί σας. Αυτό μας διευκολύνει να συμμορφωνόμαστε με τις νόμιμες και κανονιστικές απαιτήσεις ή να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα όπου χρειάζεται για τους νόμιμους σκοπούς μας, όπως η αντιμετώπιση οποιωνδήποτε διαφορών ή επιφυλάξεων, οι οποίες τυχόν ανακύψουν.

Τυχόν να χρειάζεται να διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για μεγαλύτερη χρονική περίοδο όπου χρειαζόμαστε τις πληροφορίες για να συμμορφωνόμαστε με τις κανονιστικές ή νόμιμες απαιτήσεις ή όπου τυχόν τις χρειαζόμαστε για τους νόμιμους σκοπούς μας, π.χ. για να μας βοηθήσουν να απαντήσουμε σε ερωτήματα ή καταγγελίες, να ανταποκριθούμε σε αιτήματα εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών, κλπ.

Εφόσον δε χρειάζεται να διατηρήσουμε τις πληροφορίες για αυτό το χρονικό διάστημα, μπορεί να τις καταστρέψουμε, διαγράψουμε ή να τις ανωνυμοποιήσουμε άμεσα.

Διασυνοριακή διαβίβαση των πληροφοριών σας

Οι πληροφορίες σας μπορεί να διαβιβασθούν και να αποθηκευτούν σε τοποθεσίες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), συμπεριλαμβανομένων χωρών οι οποίες ενδέχεται να μην έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας για προσωπικές πληροφορίες. Όταν το πράττουμε αυτό, θα διασφαλίζουμε ότι υφίσταται ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας και ότι η διαβίβαση είναι νόμιμη. Μπορεί να χρειαστεί να διαβιβάσουμε τις πληροφορίες σας με αυτόν τον τρόπο για να εκτελέσουμε τη σύμβασή μας μαζί σας, να εκπληρώσουμε μια έννομη υποχρέωση και/ή για τα έννομα συμφέροντα μας. Σε ορισμένες χώρες ο νόμος μπορεί να μας υποχρεώνει να μοιραζόμαστε συγκεκριμένες πληροφορίες. Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, θα μοιραστούμε τις πληροφορίες σας μόνο με πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα επ’ αυτών.

Μπορείτε να λάβετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προστασία που παρέχεται στις πληροφορίες σας όταν διαβιβάζονται εκτός της ΕΕ ή ΕΟΧ επικοινωνώντας μαζί μας με τη χρήση των στοιχείων στην κάτωθι ενότητα “Περισσότερες λεπτομέρειες για τις πληροφορίες σας”.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τις πληροφορίες που τηρούμε για εσάς. Αυτά τα δικαιώματα περιλαμβάνουν:

 • το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες που κατέχουμε σχετικά με εσάς και να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τις  πληροφορίες σας,
 • σε ορισμένες περιπτώσεις, το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των πληροφοριών σας, το οποίο μπορείτε να πράξετε ανά πάσα στιγμή. Ενδέχεται να εξακολουθούμε να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας εάν έχουμε άλλον νόμιμο λόγο να το πράξουμε τούτο,
 • σε ορισμένες περιπτώσεις, το δικαίωμα να λαμβάνετε συγκεκριμένες πληροφορίες, τις οποίες μας έχετε παράσχει, σε ηλεκτρονική μορφή και/ή να ζητήσετε να τις διαβιβάζουμε σε τρίτο μέρος,
 • το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε τις πληροφορίες σας εάν είναι ανακριβείς ή ελλιπείς,
 • σε ορισμένες περιπτώσεις, το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τις πληροφορίες σας. Ενδέχεται να εξακολουθούμε να διατηρούμε τις πληροφορίες σας, εάν δικαιούμαστε ή απαιτείται να τις διατηρήσουμε,
 • το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις, και να ζητήσετε να περιορίσουμε, την επεξεργασία στην οποία υποβάλλουμε τις πληροφορίες σας σε ορισμένες περιπτώσεις. Και πάλι, μπορεί να υπάρχουν περιστάσεις στις οποίες διατυπώνετε αντιρρήσεις ή ζητάτε να περιορίσουμε την επεξεργασία των πληροφοριών σας, αλλά έχουμε το δικαίωμα να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας και/ή να απορρίπτουμε το αίτημα αυτό.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας μαζί μας όπως αναφέρεται στην παρακάτω ενότητα “Περισσότερες λεπτομέρειες για τις πληροφορίες σας”. Έχετε, επίσης, το δικαίωμα υποβολής παραπόνου προς την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα www.dpa.gr ή στη ρυθμιστική αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της χώρας όπου διαμένετε ή εργάζεστε.

Τι χρειαζόμαστε από εσάς

Είσαστε υπεύθυνοι να διασφαλίζετε ότι οι πληροφορίες τις οποίες μας δίνετε είναι ακριβείς και επικαιροποιημένες και πρέπει να μας ενημερώνετε αν οτιδήποτε αλλάξει, όσο το δυνατόν συντομότερα.

Πώς τηρούμε τις πληροφορίες σας με ασφάλεια

Εφαρμόζουμε μία σειρά από μέτρα για να τηρούμε τις πληροφορίες σας ασφαλείς και προστατευμένες, τα οποία ίσως περιλαμβάνουν κρυπτογράφηση και άλλες μορφές ασφάλειας. Απαιτούμε από το προσωπικό μας και κάθε τρίτο μέρος, το οποίο διεξάγει οποιαδήποτε εργασία για λογαριασμό μας, να συμμορφώνεται με τα κατάλληλα πρότυπα συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων να προστατεύουν κάθε πληροφορία και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα για τη χρήση και διαβίβαση των πληροφοριών.